Europejski certyfikat jakości KAUT dla Wydziału Mechanicznego
Opublikowano 26.09.2022 14:02

W siedzibie Akademii Górniczno-Hutniczej w Krakowie w piątek (23 września br.) miała miejsce uroczystość wręczenia europejskich Certyfikatów EUR-ACE, które zostały przyznane decyzją Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w dniu 23 czerwca br. dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. Zgoda ta dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia i obejmuje pięcioletni okres ich realizacji tj. do 23.06.2027 r.

Uzyskany europejski certyfikat jakości EUR-ACE (European Accredited Engineer), stworzony przez europejskie organizacje inżynierskie (European Network for Engineering Accreditation - ENAEE), potwierdza wysoki międzynarodowy poziom kształcenia na tym kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi międzynarodowymi i europejskimi normami i zasadami. System oceny jest ściśle związany z tzw. bolońskim procesem kształcenia w oparciu o Standards and Guidelines for Quality Assurance.

W praktyce oznacza to umożliwienie absolwentom tego kierunku uzyskanie dyplomu, który jest uznawany w ramach Unii Europejskiej bez konieczności jego nostryfikacji oraz możliwość przyjmowania studentów spoza kraju.

Jednocześnie należy podkreślić, że kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn realizowany jest w ramach dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna, która w wyniku ostatniej ministerialnej oceny parametrycznej uzyskała najwyższą kategorię A. Potwierdza to bardzo wysoki poziom działań dydaktycznych i badawczych prowadzonych na tym wydziale Politechniki Koszalińskiej.

Certyfikat odebrał dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński (na zdjęciu drugi od lewej).