Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Stypendia pomostowe to rozbudowany program stypendialny, który jest skierowany do ambitnych, zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku 2020/2021 można podjąć starania o uzyskanie stypendium pomostowego na I roku studiów w wysokości 500 złotych miesięcznie, które będzie wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może ubiegać się każdy maturzysta z 2020 roku, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

➡️ zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

➡️ zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich;

➡️ mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

➡️ pochodzi z niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto.

Ponadto ubiegający się o stypendium musi spełnić jeden z następujących warunków:

➡️ jest dzieckiem byłego pracownika PGR, który był zatrudniony w tym gospodarstwie na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

➡️ lub jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;

➡️ lub jest członkiem rodziny wielodzietnej albo jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;

➡️ lub ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Rekrutacja do programu stypendialnego odbywać się będzie on-line poprzez stronę www.stypendia-pomostowe.pl. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych.

Warto wspomnieć, że stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się także o stypendia na II, III i IV rok studiów, stypendia językowe, stypendia na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendia doktoranckie oraz staże zagraniczne.Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl