Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-06-29

W roku akademickim 2020/2021, studenci pierwszego roku Politechniki Koszalińskiej mogą otrzymać nowy rodzaj wsparcia – stypendium samorządu województwa zachodniopomorskiego.
Inicjatorem istotnych zmian w już istniejącym programie stypendialnym był dr Rafał Rosiński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, a równocześnie radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego z Koszalina.
– Zależało mi przede wszystkim na zwiększeniu liczby samych studentów w uczelniach, a co za tym idzie – zwiększeniu liczby stypendystów i zwiększeniu zainteresowania programem wśród koszalińskich maturzystów, w tym również uczniów techników – wyjaśnia dr Rafał Rosiński.

Stypendium marszałka to pomoc finansowa adresowana do młodych ludzi osiągających najlepsze wyniki w nauce. W założeniu ma podtrzymać poziom zaangażowania w zdobywanie wiedzy maturzysty rozpoczynającego studia w jednej z uczelni zachodniopomorskich, np. w Politechnice Koszalińskiej. O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym wspomniany rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80 proc. Dodatkowe punkty otrzymają zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad. Podstawowym kryterium jest sama chęć studiowania w jednej z uczelni zachodniopomorskich.

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do 15 września 2020 r., czyli przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Stypendium – w wysokości 500 złotych miesięcznie – będzie wypłacane przez rok akademicki. W województwie zachodniopomorskim studiuje obecnie ponad 42 tysięcy osób. Uczelnia koszalińska jest jedyną politechniką w regionie. Samorząd województwa przeznaczył na stypendia dla studentów 560 tysięcy złotych do 2030 roku. – Z ostatnio przedstawionego raportu o stanie województwa zachodniopomorskiego wynika, że kandydaci na studia coraz częściej wybierają techniczne kierunki kształcenia, co będzie sprzyjać rozwojowi regionu – uważa Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa.

Więcej informacj i wniosek o stypendium:
http://www.edukacja.wzp.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-0

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl