2020-06-26

Projekt Absolwent 2 Realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia w ramach środków PEFRON. W ramach programu beneficjenci mogą otrzymać:

  • pomoc w znalezieniu pracy
  • pomoc w uzyskaniu szkoleń (na kwotę do 5000 zł, również dotyczących języków obcych, prawa jazdy, kursy doszkalające, itp.)
  • dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
  • staż zawodowy
    Szczególowe informacje: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

Kwestionariusz rekrutacyjny: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5cea2a7d8a61423c8fa8a6df8a7462d2
Wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.