HYDROSTRATEG I - nabór do 31 października 2022 r.
Opublikowano 17.06.2022 09:09

 

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Obszar tematyczny: Woda w mieście

Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022 r., do godz. 16:00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/i-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

------------------

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne online, dotyczące konkursu HYDROSTRATEG I, które odbędzie się w terminie: 26.07.2022 w godz. 10.00–13.35.

Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

Zapisy na spotkanie – tylko i wyłącznie mailowo: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBR.