NUTRITECH (I konkurs) - nabór do 30 września 2022 r.
Opublikowano 17.06.2022 09:09

 

I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioski powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

 

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r., do godz. 16:00

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

------------------

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne online, dotyczące konkursu NUTRITECH I, które odbędzie się w terminie: 07.07.2022 w godz. 10.00–13.35.

Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

Zapisy na spotkanie – tylko i wyłącznie mailowo: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl do dnia 6 lipca 2022 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBR.