Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-06-16

Europeistyka
Kształcenie w zakresie posługiwania się praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą procesów integracji europejskiej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, zabezpieczenia społecznego, rozwiązywania problemów społecznych, funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, finansów przedsiębiorstwa, ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i obiektów oraz informacji o instytucjach i politykach Unii Europejskiej.


Specjalności I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)
• bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
• europejska polityka społeczna
• przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
• bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)


Specjalności II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)
• administracja publiczna i samorządowa
• Europa Środkowa i Wschodnia
• bezpieczeństwo publiczne
• zarządzanie projektami europejskimi

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Kształcimy w zakresie dziennikarstwa, reklamy, kreowania wizerunku oraz brandingu
w obszarze zdrowia, wellness i ekologii.

Specjalności I stopnia (stacjonarne)
• kreowanie marki w obszarze ekologii, zdrowia i wellness
• kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
• reklama w mediach
• dziennikarstwo doby nowych mediów

 

Filologia – profil praktyczny
Kształcenie w zakresie praktycznej nauki języka kierunkowego i w zakresie wiedzy ogólnofilologicznej (m.in. literatura, nauka o języku, historia i kultura).

Specjalności I stopnia (filologia angielska/germańska) – studia stacjonarne i niestacjonarne
• tłumaczeniowa
• z językiem hiszpańskim
• z językiem szwedzkim


Specjalność II stopień (filologia angielska) – studia stacjonarne i niestacjonarne
• tłumaczeniowa

Pedagogika
Kształcimy pedagogów praktyków już ponad dekadę. Łączymy teorię z praktyką. Zależy nam na tym, by nasi absolwenci potrafili łączyć wysokie standardy etyczne i wiedzę teoretyczną z kompetencjami zawodowymi i kreatywnością.


Specjalności I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
• pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia
• oligofrenopedagogika
• terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• psychopedagogika
• wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
• mediacja i coaching w edukacji
• animator w turystyce i rekreacji

 

Specjalności II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
• diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum Autyzmu
• terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• oligofrenopedagogika
• pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
• animator w turystyce i rekreacji
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• psychopedagogika
• mediacja i coaching w edukacji
• doradztwo zawodowe i edukacyjne

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl