Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-06-15

Budownictwo
Kształcenie w zakresie budownictwa ogólnego, podstaw projektowania konstrukcji, stosowania poszczególnych technologii, organizacji procesów budowlanych, budowy i projektowania obiektów budownictwa mieszkaniowego i komunalnego, budownictwa przemysłowego i komunikacyjnego, prowadzenia robót budowlanych, przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w budownictwie oraz rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących branży i przemysłu budowlanego.

Specjalności I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • budownictwo drogowe

Specjalności II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • budownictwo drogowe

 

Inżynieria Środowiska
Kształcenia dotyczy poznania i rozwiązywania problemów związanych z zagadnieniami: wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach infrastruktury podziemnej miast – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego.

Specjalności I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

•        technologia wody, ścieków i odpadów

•        sieci i instalacje

Specjalności II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

•        technologia wody, ścieków i odpadów

•        sieci i instalacje sanitarne

•        ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja (tylko stacjonarne)

 

Geodezja i Kartografia
Kształcenie dotyczy wiedzy z zakresu nauk: ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z geodezji i kartografii. Uruchomiona w tym roku na kierunku Geodezja i Kartografia nowa specjalność Geodezja i Geoinformatyka łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki. Te interdyscyplinarne studia, poza klasyczną geodezją, przygotowują przyszłych inżynierów do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Uczą się posługiwania nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu geodezyjnego – odbiorników satelitarnych, bezzałogowych statków powietrznych, skanerów laserowych, tachimetrów zautomatyzowanych i niwelatorów kodowych.

Specjalność I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

•        geodezja i geoinformatyka

Specjalność II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

•        geodezja gospodarcza

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl