Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-06-09

Umożliwia zdobycie kompetencji i umiejętności oraz uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dyscyplinach naukowych, opanowanie metodyki badań naukowych i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Szkoła współpracuje z jednostkami naukowymi, w których następuje przygotowanie rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę do nadania stopnia doktora.

Kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach, w których Politechnika Koszalińska spełnia warunki określone w ustawie, czyli: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transporcie, automatyce, elektronice i elektrotechnice. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 4 lata. Główne „kamienie milowe” cyklu kształcenia to:
- wyznaczenie promotora lub promotorów i ewentualnie promotora
pomocniczego (do 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia);
- zatwierdzenie indywidualnego planu badawczego i harmonogramu prac doktoranta (do 6 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia);
- ocena śródokresowa doktorantów (w trakcie trwania 4 semestru);
- przedłożenie gotowej rozprawy doktorskiej (na koniec 8 semestru).

 

Doktoranci mają prawo między innymi do:
- opieki naukowej promotora;

- ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej;
- ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim;
- korzystania z zasobów Politechniki Koszalińskiej;
- wyjazdów na staże i stypendia;
- urlopów wypoczynkowych w wymiarze do 8 tygodni w roku.

 

Ponadto, każdy z doktorantów przez cały czas kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie, które wynosi początkowo około 2.400 zł., a po ocenie okresowej będzie wynosić 3.650 zł.

Obecnie w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej kształci się 14 doktorantów. Natomiast w ogłoszonej właśnie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przewidziano aż 30 miejsc.

https://www.tu.koszalin.pl/kat/451

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl