Politechnika Koszalińska jest gotowa przyjąć studentów niepełnosprawnych. Większość budynków jest dostosowana i wyposażona w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne ( nowoczesne windy z oznaczeniami przy klawiszach w alfabecie Braille’a, wygodne podjazdy, specjalnie przystosowane toalety).

W domu studenta nr 4 są specjalnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych mieszkania, dwa domy studenckie nr 1 i nr 4 wyposażono w specjalne windy dla osób niepełnosprawnych.

Studenci znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej (niepełnosprawni, kobiety w ciąży, studenci wychowujący dzieci) oraz studenci o wybitnych osiągnięciach w sporcie, sztuce, itp. mogą ubiegać się, w wyjątkowych przypadkach, o indywidualną organizację kursów w semestrze lub roku studiów.

Niepełnosprawnym studentom uczelni zapewnia się odpowiednie warunki odbywania i zaliczania zajęć.

W zależności od stopnia niepełnosprawności, która mogłaby utrudniać odbywanie zajęć, uczelnia stwarza możliwość odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów. Decyzję w tej sprawie na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmuje dziekan wydziału w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Dziekan, na wniosek osoby niepełnosprawnej, powołuje dla niej opiekuna wydziałowego. Zadaniem opiekuna jest określanie i przedstawianie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Więcej informacji : Politechnika dostępna

 

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Anna Paciocha

Kierownik Działu Studenckiego w Biurze Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju

tel. (094) 34 78 602 anna.paciocha@tu.koszalin.pl