2020-05-19
Politechnika Koszalińska była wirtualnym gospodarzem wtorkowej (19 maja br.) wideokonferencji poświęconej działaniom uczelni technicznych angażujących się w walkę z wirusem SARS-CoV-2 w ramach ogólnopolskiego programu „Politechniki pomagają”.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu prof. Wojciech Maksymowicz i podsekretarz stanu dr Anna Budzanowska oraz przedstawiciele 24 technicznych szkół wyższych. W sumie wideokonferencja przyciągnęła niemal 50 uczestników i obserwatorów. 

Inicjatorem projektu „Politechniki pomagają” jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor elekt Politechniki Koszalińskiej, a do czasu objęcia obowiązków prorektor ds. kształcenia. Inicjatorem spotkania był minister, który zainteresował się programem i zadeklarował chęć poznania jego szczegółów. Uczestników powitała prof. Danuta Zawadzka, która podziękowała za inicjatywę szefowi resortu: – W imieniu społeczności naszych uczelni dziękuję panu ministrowi za umożliwienie prezentacji programu „Politechniki pomagają”, za pośrednictwem którego włączyliśmy się w szereg działań na rzecz walki z koronawirusem – wyjaśniła.  


Wojciech Murdzek otworzył konferencję: – Dziękuję za inicjatywę – powiedział. – Do ministerstwa docierały i docierają pozytywne sygnały o działaniach, od tych najprostszych, po badawcze, naukowe i wdrożeniowe; to energia wywołana w tym trudnym czasie. Cześć tych inicjatyw to element misji – pomagamy i reakcja na potrzeby otoczenia. Niektóre z działań dawały nadzieję, życie na naszych oczach zaczynało się zmieniać. Minister nauki zadeklarował, że resort stara się wspierać to, co dzieje się w uczelniach, również finansowo lub poprzez rządowe agendy naukowe. 
– Z tego wszystkiego jesteśmy ogromnie dumni – przyznał. – Uczelnie, studenci, rektorzy, dziekani, przedstawiciele władz uczelni, wszyscy stajemy w jednym szeregu dzieląc aktywność i odpowiedzialność. Żeby mieć swój wkład w to, co wydarza się, podejmujemy wyzwania. Życzę, abyście wszyscy w nietypowym w tym roku naborze kandydatów pozyskali najlepszych z najlepszych. 

Przedstawiciele uczelni zaprezentowali dokonania i osiągnięcia szkół w walce z wirusem i obszary wspierania medyków, instytucji i służb ratunkowych. Jak wynika z tych informacji, skróconych do niezbędnego minimum czasowego (spotkanie trwało tylko dwie godziny), lecz dostępnych w prezentacjach, zakres działań jest ogromny, począwszy od produkcji respiratorów, dezynfekcji, przyłbic i adapterów do masek oraz szycia maseczek, poprzez oddawanie krwi, wspierania seniorów i e-learning uczniów ostatnich klas szkół średnich, aż po zaawansowane badania w różnych obszarach nauki. Uczelnie pracują nad sprzętem do oczyszczania powietrza, projektują roboty dla placówek medycznych, nowe elementy ochrony osobistej i nowatorskie rozwiązania w zakresie materiałów, badają i wspierają walkę ze stresem, budują platformy informacyjne, ponadto stawiały stanowiska do mierzenie temperatury, angażowały się w prace nad testami. Szkoły wyższe wojskowe i straży pożarnej wspierały ewakuację na przykład domów pomocy społecznej. Wiele uczelni współpracowało ze szpitalami, samorządami, instytucjami pomocowymi, organizacjami pozarządowymi. Politechnika Koszalińska zaprezentowała swoją aktywność w czterech obszarach: produkcja przyłbic i szycie maseczek (długa lista odbiorców), działalność studentów (zwłaszcza z kierunku Pedagogika) i działalność informacyjno-profilaktyczna realizowana w mediach uczelnianych i społecznościowych. 


– Z ogromną uwagą słuchaliśmy – powiedział po zakończeniu prezentacji Wojciech Murdzek. – Wszystkim serdecznie gratulujemy szerokiej reakcji na potrzeby. Ze słuchania narodziły się refleksje. Widać, że czas był czynnikiem mobilizującym działania, a liczył się efekt końcowy. Wszystko to stanowiło poligon doświadczalny. Powinniśmy szukać obszarów współpracy międzyuczelnianej. Minister nauki i szkolnictwa wyższego wyraził nadzieję, że może to być początek niezwykle zaangażowanych prac naukowych. – Z oby jak najlepszym skutkiem – dodał. – Niektóre uczelnie uchwyciły problem w aspekcie wymagającym kontynuacji badań. Przekaz umożliwił wyciągnięcie wniosków, zobaczenie kolorystyki inicjatyw; to przyczynek do szukania metod najskuteczniejszych. Pewne rzeczy wejdą na trwałe do praktyki, jak choćby zdalne nauczanie. Gratujemy, dziękujemy i życzymy, żeby ta wrażliwość społeczna była nieustannie obecna. 

Prof. Danuta Zawadzka podsumowała spotkanie: – Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i chęć wsparcia naszych działań.