Opłaty za studia niestacjonarne


Opłaty za studia niestacjonarne w Politechnice Koszalińskiej ustalone zostały zarządzeniem 66/2020 Rektora PK

Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych I stopnia oraz II stopnia

Kierunek studiów Wysokość opłaty zas semestr
Budownictwo 1950
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1700
Ekonomia 1800
Elektronika i Telekomunikacja 1950
Energetyka 1950
Europeistyka 1700
Filologia (angielska, germańska) 1800
Finanse i Rachunkowość 1800
Geodezja i Kartografia 1950
Informatyka 1950
Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym 1950
Inżynieria Biomedyczna 1950
Inżynieria Środowiska 1950
Logistyka 1800
Mechatronika 1950
Mechanika i Budowa Maszyn 1950
Pedagogika 1800
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 1950
Transport 1950
Turystyka i Rekreacja 1800
Zarządzanie  1800
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1950

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty