Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
2020-01-23
Pierwszy rok Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej

Umożliwia zdobycie kompetencji i umiejętności oraz uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dyscyplinach naukowych, opanowanie metodyki badań naukowych i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Szkoła współpracuje z jednostkami naukowymi, w których następuje przygotowanie rozprawy  stanowiącej podstawę do nadania stopnia doktora.

Kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach, w których Politechnika Koszalińska spełnia warunki określone w ustawie, czyli: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transporcie, automatyce, elektronice i elektrotechnice.

Szkoła Doktorska przewiduje etapy: wyznaczenie promotora lub promotorów i ewentualnie promotora pomocniczego (do 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia); zatwierdzenie indywidualnego planu badawczego i harmonogramu prac doktoranta (do 6 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia); ocenę śródokresową doktorantów (w trakcie trwania 4 semestru); przedłożenie gotowej rozprawy doktorskiej (na koniec 8 semestru).

Doktoranci mają prawo między innymi do: opieki naukowej promotora, stypendium doktoranckiego, ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej, korzystania z zasobów Politechniki Koszalińskiej, wyjazdów na staże i stypendia.

https://www.tu.koszalin.pl/kat/451

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl