Реєстрація в системі IRK

Університет веде заняття виключно польською мовою. Для осіб, які не знають польської мови, буде підготовлено курс польської мови, який дозволить продовжити навчання.

Ми встановили систему Інтернет-реєстрації кандидатів (IRK) для українських студентів, які були змушені перервати навчання в українських ВНЗ і хочуть продовжити навчання в Кошалінському Технологічному Університеті. Зареєструватися в системі можуть лише студенти з українським чи польським громадянством, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з України не раніше 24 лютого 2022 року.

Що слід зробити:

  • Зареєструватися в системі Інтернет-реєстрації кандидатів (IRK) Кошалінського Технологічного Університету за веб-адресою: https://irk.politechnika.koszalin.pl

Uczelnia prowadzi zajęcia wyłącznie w języku polskim. Dla osób, które nie znają języka polskiego, zostanie przygotowany kurs języka polskiego, który pozwoli na kontynuowanie studiów.

Uruchomiliśmy system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać swoje studia na ukraińskich uczelniach i chcą kontynuować studia w Politechnice Koszalińskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Co należy zrobić: