„INTELIGENTNY ROZWÓJ REGIONU – IDEA A RZECZYWISTOŚĆ"


Celem projektu jest integracja i współpraca środowiska naukowego wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wymiana poglądów dotyczących wiedzy i innowacji w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego.

W projekcie założono realizację następujących zadań:

  1. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Inteligentny rozwój regionu – idea a rzeczywistość”.
  2. Upowszechnianie wyników badań uczestników konferencji poprzez ich publikację w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W ramach projektu została utworzona strona naukowa konferencji: https://tu.koszalin.pl/wne/art/3314/