Dział Kształcenia

ul. Śniadeckich 2
Budynek A, pok. 605, 425

Telefon:

  • Sekretariat +48 94 3478 605
  • Kierownik Działu Kształcenia +48 94 3478 604

e-mail: prorektor.rk@tu.koszalin.pl

Merytoryczny nadzór sprawuje:

Prorektor ds. Kształcenia -  dr hab. Danuta Zawadzka profesor Politechniki Koszalińskiej