Dział Kształcenia

ul. Śniadeckich 2
Budynek A, pok. 605, 425, 18

Tel. sekretariat (+48 94) 34 78 605

DYPLOMY (+48 94) 34 78 615
Tel./fax (+48-94) 347 10 05

prorektor.rk@tu.koszalin.pl

 

Merytoryczny nadzór sprawuje:
Prorektor ds. Kształcenia - prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka