Zespół do spraw wsparcia studentek i studentów z Ukrainy


Powołuje się Zespół ds. wsparcia studentek i studentów z Ukrainy w Politechnice Koszalińskiej w składzie:

- dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK – przewodniczący,
- dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK – zastępca przewodniczącego,
- dr Roman Ardan – pełnomocnik rektora ds. wsparcia studentów z Ukrainy,
- Joanna Ciężka, Justyna Horków, Małgorzata Kieca, Marcelina Marciniak, Kornelia Matecka, Piotr Pawłowski, Robert Szpak.


Zespół koordynuje działania Politechniki Koszalińskiej na rzecz wsparcia studentek i studentów doświadczonych wojną w Ukrainie:

- monitoruje sytuację ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników w uczelni,
- analizuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz działania władz Rzeczypospolitej Polskiej i organizacji pozarządowych związane z wojną w Ukrainie,
- przygotowuje rekomendacje działań podejmowanych w uczelni związanych ze wsparciem ukraińskich członków społeczności akademickiej,
- przygotowuje projekty aktów wewnętrznych związanych ze skutkami wojny w Ukrainie w odniesieniu do funkcjonowania uczelni.