ŚWIADCZENIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 

Politechnika Koszalińska obejmuje swoich studentów i doktorantów,
którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, systemem świadczeń.

Świadczenia przyznawane są studentom i ww. doktorantom Politechniki Koszalińskiej
z funduszu stypendialnego, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa
oraz zwiększenia z innych źródeł.

 

Student i doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. zapomogę;

4. stypendium rektora.

 

Oprócz ww. świadczeń student może również ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zasadach określonych w ustawie, a także o kredyt studencki, który udzielany jest na okres studiów. Rozpoczęcie spłaty kredytu następuje dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach.


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące powyższych świadczeń znajdują się w zakładkach obok !!!!