Для студентів, яким довелося перервати навчання в Україні та хочуть продовжити його в Польщі / Dla osób, które musiały przerwać studia na Ukrainie i chcą je kontynuować w Polsce
Студенти, які мають статус біженця, звільняються від плати за навчання. Звільнення від плати поширюється на навчання на денній формі. Студенти, які мають статус біженця, можуть претендувати на матеріальну допомогу на проживання в студентському гуртожитку та інші витрати. У цьому випадку слід написати відповідну заяву Ректору Кошалінської Політехніки. Університет веде заняття виключно польською мовою. Для осіб, які не знають польської мови, буде підготовлено курс польської мови, який дозволить продовжити навчання.

>> Навчання за спеціальностями <<

Додаткову інформацію можна отримати:
польською мовою:
електронна пошта: prorektor.rk@tu.koszalin.pl
тел. +48 94 34 78 604 / +48 608 674 784

українською мовою:
електронна пошта: ukraina@tu.koszalin.pl
тел.: +48 692 279 030


Dla osób, które musiały przerwać studia na Ukrainie i chcą je kontynuować w Polsce:

Studenci, którzy posiadają status uchodźcy, zwolnieni są z opłat za studiowanie. Zwolnienie z opłat dotyczy studiów stacjonarnych. Studenci, którzy posiadają status uchodźcy, mogą ubiegać się o zapomogę na poczet opłacenia zamieszkania w akademiku i innych wydatków. W takim przypadku należy napisać odpowiedni wniosek skierowany do Rektora Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia prowadzi zajęcia wyłącznie w języku polskim. Dla osób, które nie znają języka polskiego, zostanie przygotowany kurs języka polskiego, który pozwoli na kontynuowanie studiów.

Więcej informacji można uzyskać:
w języku polskim:
e-mail: prorektor.rk@tu.koszalin.pl
tel. +48 94 34 78 604/ +48 608 674 784

w języku ukraińskim:
e-mail: ukraina@tu.koszalin.pl
tel.: +48 692 279 030

Załączniki

Nazwa