Związki zawodowe

 

Związek Zawodowy Profesorów i Doktorów Habilitowanych
"Unia Profesorów Polskich"
w Politechnice Koszalińskiej

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
Zastępca Przewodniczącego - dr hab. inż. Jacek Katzer prof. PK
Sekretarz - dr Magdalena Lampart-Kałużniacka

 

 

NSZZ Politechniki Koszalińskiej

ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
tel. 0943478219

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Koszalińskiej

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Koszalińskiej

ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin

Prezes tel.             0943478241
V-ce prezes tel.      0943478348
Sekretarz tel.         0943478219
                            0943478403

znp.tu.koszalin.pl