Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Studenci znajdą pracę z unijnym wsparciem

 

410 studentów Politechniki Koszalińskiej skorzysta w ciągu najbliższych dwóch lat z pomocy doradcy zawodowego w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego orazzakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości. Projekt pn. „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” jest w większości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2017 r. i potrwa do 1 listopada 2019 roku. Są nim objęci studenci studiujący w trybie stacjonarnym I i II stopnia dwóch ostatnich semestrów studiów i przygotowujący się do wejścia na rynek pracy.

Głównym celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy. Sposobem osiągnięcia tego celu będzie poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

W ramach projektu każdy uczestnik przejdzie następujące etapy:

- badanie predyspozycji zawodowych w formie testów; celem jest większe samopoznanie siebie oraz doświadczenie badań testowych, ponieważ w życiu zawodowym są one często wykorzystywane w rekrutacjach zewnętrznych i wewnętrznych;

- doradztwo indywidualne – pomoc w indywidualnym zaplanowaniu kariery;

- szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności przedsiębiorczych; wśród kompetencji omawianych na tych szkoleniach są: pewność siebie, odwaga, komunikatywność, decyzyjność, umiejętność współpracy, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, organizacja czasu i planowanie;

- szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz elementów prawa pracy.

Uczestnicy projektu, którzy podejmą pracę zgodną ze swoim kierunkiem wykształcenia, otrzymują dodatkowe wsparcie w formie sesji coachingowych oraz mentoringu w miejscu pracy. Celem jest pomoc w adaptacji do miejsca pracy, wdrożenia młodego pracownika w szczegóły praktyczne zawodu oraz rozwijanie jego potencjału.

Efektem wdrożenia projektu będzie zwiększenie jakości i zakresu usług świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, mentoringu, coachingu i kształcenia przedsiębiorczości. Przyczyni się to do zwiększenia aktywności zawodowej studentów na rynku pracy oraz skrócenia okresu, w jakim po ukończeniu studiów absolwenci podejmują zatrudnienie. 

Efektem projektu będzie stworzenie mechanizmu powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów m.in. poprzez włączenie Biura Karier Politechniki Koszalińskiej w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biura w poprawieniu jakości praktycznych elementów kształcenia.

Wartość projektu to blisko 139 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wyniesie niespełna 129 tysięcy złotych.

 

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl