O ważnych aspektach kształcenia i wychowania
Opublikowano 14.09.2021 13:01


„Rola kompetencji miękkich w pracy nauczyciela i wychowawcy” to tytuł konferencji, która odbędzie się 23 września br. o godz. 10 w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koszalinie. Patronat nad wydarzeniem objęły: rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych wyższych uczelni z województwa zachodniopomorskiego. Wystąpienia wygłoszą dr Lucyna Maksymowicz i dr Iwona Zychowicz z Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Prelegentem będzie również Sławomir Rak, trener poczucia wartości oraz trener NLP (neurolingwistyczne programowanie), właściciel Polskiej Akademii NLP. Celem wydarzenia jest wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji miękkich jako kluczowego czynnika w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Podczas konferencji omówione zostaną cztery zasadnicze aspekty kształcenia i wychowania:

- emocje – jaką rolę pełnią w procesie edukacji;

- przekonania – jak kształtują zachowania i postawy;

- motywacja – co pomaga, a co tworzy bariery;

- budowanie poczucia wartości ucznia i wiary w siebie.

Harmonogram konferencji:

/harmonogram.konferencji.pdf