Prof. Leszek Dobrzański wiceprzewodniczącym Akademii Inżynierskiej
Opublikowano 27.09.2022 12:12

Prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Akademii Inżynierskiej (AI) w Polsce.

AI jest powstałym w 1992 r. z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, stowarzyszeniem wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców. Misją organizacji jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i transferu technologii do praktyki gospodarczej i szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju. Ważna dla AI jest również promocja polskiej innowacyjności w kraju i poza jego zagranicami.

Politechnikę Koszalińską w AI reprezentują również i jej członkami są: dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK i prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK i dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej i prof. dr hab. Jerzy Ratajski, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Koszalińskiej.