Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

DLA DOKTORANTÓW

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2023 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2021 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej - obowiązujący od 1.10.2019 r.