Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Doktorat wdrożeniowy 2023
Opublikowano 10.05.2023 11:06

Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej zaprasza do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy w Politechnice Koszalińskiej”, wspierającym przygotowywanie przez pracowników przedsiębiorstw doktoratów wdrożeniowych. Program ten pozwala połączyć pracę badawczą z wykonywaniem obowiązków na rzecz pracodawcy oraz jest alternatywną drogą uzyskania stopnia doktora przeznaczoną dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Politechnika Koszalińska realizuje projekt doktoratów wdrożeniowych w ramach programu MNiSW. Kandydatem na doktoranta może być pracownik lub osoba, na zatrudnienie której przedsiębiorstwo wyrazi wstępną zgodę. Przedsiębiorstwo zapewnia wykwalifikowanego opiekuna pomocniczego, który monitoruje postępy doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej. Przygotowanie rozprawy doktorskiej nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej formularza zgłoszeniowego, w terminie do 26 maja 2023 r. wraz z propozycją promotora. Proszę zapoznać się z dokumentami załączonymi pod artykułem.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej MEIN

Założenia programu.

Zasady udziału.

Załączniki

Nazwa
doktorat wdrożeniowy 2023_pismo od Dyrektora Szkoły Doktorskiej.pdf pobierz
załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy.docx pobierz
załącznik 2 - klasyfikacja PKD.docx pobierz
załącznik 3 - komunikat MEiN.pdf pobierz
załącznik 4 - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.docx pobierz
załącznik 5 - zaświadczenie od pracodawcy.docx pobierz
załącznik 6 - oświadczenie opiekuna pomocniczego.docx pobierz