Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zestawienie tematyki badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

 

Nabór 2022/2023

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Borowska Anna

Studium oceny energetyczno-egzergetycznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych z obszaru energetyki odnawialnej

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

 

Grodecki Bartłomiej

Badanie i analiza form zużycia oraz okresów trwałości ziaren ściernych ora z agregatów ściernych w procesach szlifowania stopów tytanu

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

dr inż. Łukasz Rypina

Maziarz Karolina

Badania hybrydowych warunków mycia elementów instalacji w systemie CIP

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK

dr inż. Sylwia Mierzejewska

Grzegorz Robakowski

Badanie wrzenia proekologicznych czynników roboczych w miniprzestrzeni kompaktowych wymienników ciepła

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

dr inż. Marcin Kruzel

Nabór 2021/2022

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Natalia Florek

Modelowanie dynamiki ruchu głowy i odcinka kręgosłupa szyjnego niemowląt w warunkach oddziaływania przyspieszeń i przeciążeń

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

-

mgr inż. Bartosz Jereczek

Synteza systemu sterowania w aktywnych układach redukcji drgań

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

-

mgr inż. Magdalena Rowicka

Wpływ parametrów wytwarzania techniką reaktywnego rozpylania magnetronowego na właściwości powłok węglików metali wytworzonych na podłożach ze stopu Ni-Ti

dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko, prof. PK

-

mgr inż. Wojciech Zawadka

Badania dokładności wymiarów geometrycznych obiektów, wykonanych technologią Binder Jetting, przeznaczonych do określonych zastosowań, w zależności od parametrów procesu technologicznego i wymagań metrologicznych

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

-

 

Nabór 2020/2021

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Katarzyna Chliszcz

Badanie przemian fazowych nowych proekologicznych czynników chłodniczych w kompaktowych wymiennikach ciepła wytworzonych metodą wydruku 3D

dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK

dr inż. Marcin Kruzel

mgr inż. Anna Czajkowska

Badanie efektywności recyklingu materiałów uzyskanych ze śmigieł wycofanych z eksploatacji turbin wiatrowych

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK

-

mgr inż. Karolina Formela

Modelowanie wpływu struktur przepływu dwufazowego skraplania w minikanałach na wymianę ciepła

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK

mgr inż. Piotr Jaskólski

Badania procesu szlifowania czołowego powierzchni kształtowych z użyciem głowicy szlifierskiej o zróżnicowanych cechach funkcjonalnych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

dr inż. Marzena Sutowska

mgr inż. Katarzyna Kośka            

Analiza wpływu parametrów geometrycznych narzędzia i technologicznych procesu wykrawania anizotropowej blachy aluminiowej na zużycie narzędzi

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK

dr inż. Radosław Patyk

mgr inż. Mateusz Miksza         

Analiza wpływu warunków realizacji i parametrów technologicznych procesu gięcia wybranych materiałów anizotropowych na wybrane cechy geometryczne oraz właściwości mechaniczne i zmęczeniowe wyrobu

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK

-

mgr inż. Emila Zeuschner

Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów diagnostycznych w obróbce z małymi grubościami warstwy skrawanej

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

-

 

Nabór 2019/2020

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Jakub Balcerzak

Badanie innowacyjnej przekładni zębatej z samoczynną regulacją luzu w zazębieniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

dr inż. Łukasz Rypina

mgr inż. Kamil Banaszek

Analiza efektywności teksturowanych narzędzi ściernych w procesach szlifowania materiałów trudnoobrabialnych

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. uczelni

dr inż. Tomasz Szatkiewicz

mgr inż. Wiesław Czapiewski

Badania wpływu parametrów i warunków procesu napawania na jakość technologiczną warstw i ich właściwości użytkowe

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

-

mgr inż. Dorota Laskowska

Kształtowanie właściwości powierzchni oraz właściwości mechanicznych elementów wytwarzanych w technologii przyrostowej z proszków metali

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. uczelni

dr n. tech., lek. med. Katarzyna Mitura

mgr inż. Paweł Roszyk

Eksperymentalne i numeryczne badania charakterystyki warstwy wierzchniej kształtowanej powierzchniową obróbką plastyczną typu duplex na częściach walcowych wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-4V

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

-