Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

• Harmonogram oceny śródokresowej • Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej • Wyniki oceny śródokresowej 2023 Dokumenty do pobrania: • Prezentacja osiagnięć doktoranta • Raport ...