Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami potencjalnych promotorów w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w dyscyplinach:

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Ekonomia i finanse

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nauki o polityce i administracji

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki


Dla potencjalnych promotorów - karty zgłoszenia tematyki badawczej:

• w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
PL /  
wersja polska.pdf  /  wersja polska.docx 
EN /  wersja angielska.pdf  /  wersja angielska.docx

• w dziedzinie nauk społecznych:
PL /  
wersja polska.pdf  /  wersja polska.docx 
EN /  wersja angielska.pdf  /  wersja angielska.docx

• w dziedzinie sztuki:
PL /  
wersja polska.pdf  /  wersja polska.docx 
EN /  wersja angielska.pdf  /  wersja angielska.docx

 

Załączniki

Nazwa