Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

Zestawienie tematyki badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

 

Nabór 2023/2024

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

Piotr Sosnowski

Ocena odporności ogniowej wybranych betonowych elementów konstrukcyjnych

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

 

Elżbieta Kuźmińska

Zastosowanie kompozytów cementowych na bazie różnych materiałów w konstrukcyjnych elementach budowlanych

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

 

Nabór 2021/2022

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Artur Sanok

Analiza możliwości wykorzystania różnych materiałów budowlanych w konstrukcjach budowlanych

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

dr inż. Marek Lehmann

Nabór 2020/2021

Imię i nazwisko doktoranta

Tematyka badawcza

Promotor

Promotor pomocniczy

mgr inż. Paulina Stałowska

Naziemny skaning laserowy jako zdalny system pomiarowy w badaniach stanu technicznego obiektów budowlanych

dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK