Szkoła Doktorska
Politechniki Koszalińskiej

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji; Katedra Mechaniki Budowli
ul. Śniadeckich 2; budynek C; pokój 407C
e-mail: miroslaw.wesolowski@tu.koszalin.pl; tel. : 94 34 78 568

Proponowana tematyka badawcza:

1. Projektowanie i optymalizacja przekładkowych struktur kompozytowych