Uniwersytet Europejski EU4DUAL
Politechniki KoszalińskiejNawa logo
Sfinansowano przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach zadania zleconego MEiN pn. „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie”, projekt pn. „Wsparcie współpracy Politechniki Koszalińskiej z uczelniami ukraińskimi w ramach sojuszu Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, umowa o współpracy nr BPI/UE/2022/15-00