Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Politechnika Koszalińska liderem projektu dotyczącego rozwoju Pomorza Środkowego

„Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu” to tytuł wyjątkowego projektu, który wraz z trzema partnerami przez dwa najbliższe lata będzie realizować Politechnika Koszalińska. Celem jest określenie dziedzin gospodarki, w których powinien specjalizować się region.

Projekt został przyjęty do finansowania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu „Dialog”. Spośród około 180 złożonych projektów znalazł się na 6. miejscu listy rankingowej. Uczelnia jako lider zrealizuje go wspólnie z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Północną Izbą Gospodarczą i Fundacją Nauka dla Środowiska. Dofinasowanie ze strony resortu nauki i szkolnictwa wyższego wyniesie 233 tys. zł.

Podczas zorganizowanej w piątek (22 listopada br.) konferencji prasowej prof. Danuta Zawadzka, prorektor ds. ksztalcenia Politechniki Koszalińskiej a zarazem lider projektu poinformowała, że będzie on realizowany od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. Dotyczy obszaru byłych województw: koszalińskiego i słupskiego, czyli 15 obecnych powiatów (87 gmin). Celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie – w regionie Pomorza Środkowego - innowacyjnego modelu współpracy między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz dyfuzji wiedzy i innowacji.

Więcej: /ckeditor_assets/attachments/2131/inteligentny_rozwoj_pomorza_srodkowego.pdf

Zdjęcie: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

W zorganizowanej w piątek (22 lstopada br.) konferencji prasowej dotyczącej realizacji projektu wzięli udział: prof. Danuta Zawadzka, prorektor

ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej a zarazem lider projektu, Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (po prawej) i

Arkadiusz Ługowski, kierownik koszalińskiego biura Północnej Izby Gospodarczej.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl