Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Realizacja projektu będzie kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku działań dotyczących podniesienia skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej uczelni.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I”. Komisja powołana przez NCBiR rozpatrzyła i oceniła 106 wniosków, 90 z nich – w tym projekt Politechniki Koszalińskiej – otrzymało ocenę pozytywną.

Projekt pn. „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” to rozszerzenie i uzupełnienie realizowanego od jesieni 2018 r. „Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” (na jego realizację uczelni przyznano wtedy prawie 12 milionów złotych).

Nowy projekt zakłada organizację staży, certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów. W jego ramach zmodyfikowany zostanie także program studiów na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Na wsparcie mogą też liczyć słuchacze studiów doktoranckich. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni.

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu nastąpi w czerwcu br., jego realizacja rozpocznie się 1 września br. i potrwa do końca sierpnia 2023 r. Jego łączna wartość wyniesie 7.729.066, 72 zł (kwota dofinansowania wyniesie 7,5 miliona złotych).

A oto niektóre liczby, które świadczą o rozmiarze zadań związanych z projektem:

- dzięki realizacji projektu 222 studentów Politechniki Koszalińskiej weźmie udział w wysokospecjalistycznych stażach;

- 359 studentów zostanie objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (studenci będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, a także w specjalistycznych, certyfikowanych szkoleniach i w zadaniach praktycznych);

- 61 osób będzie mogło odbyć studia I i II stopnia w specjalnościach, których program zostanie zmodyfikowany;

- 6 osób zostanie objętych wsparciem w ramach programu studiów doktoranckich (to działanie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji);

- 36 pracowników dydaktycznych zostanie objętych wsparciem w zakresie procesu kształcenia;

- 65 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl