Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Pół wieku Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Koszalińskiej świętował w środę (28 listopada 2018 r.) jubileusz istnienia. Była okazja do złożenia podziękowań naukowcom, którzy włożyli największy wkład w rozwój wydziału. Wyróżniono też autorów najlepszych prac dyplomowych obronionych w ostatnim roku akademickim.

Oprócz absolwentów, a także byłych i obecnych pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w uroczystości wzięli udział przedstawiciele pokrewnych wydziałów i instytutów działających na uczelniach technicznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Zielonej Górze, Częstochowie. Obecni byli szefowie izb i stowarzyszeń branżowych, a także właściciele i szefowie firm działających w Koszalinie i w regionie (większość z nich zatrudnia absolwentów WILŚiG).

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji – choć po inną nazwą - powstał niemal równocześnie z utworzeniem koszalińskiej uczelni technicznej.

Jak przypomniała dziekan wydziału prof. Wiesława Głodkowska, w 1972 roku wypromowano pierwszych absolwentów.

Pod obecną nazwą wydział funkcjonuje od 2012 roku. I aktualnie prowadzi studia na trzech kierunkach studiów I i II stopnia. Do tej pory studia na wydziale ukończyło blisko 10 tysięcy osób. Wśród nich 4500 osób to absolwenci budownictwa, a 3600 – to absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska. Pozostali zaś to absolwenci kierunków Geodezja i Kartografia oraz Ochrona Środowiska. Wydział ma także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach Budownictwo i Inżynieria Środowiska oraz uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinie Budownictwo.

- Świetne obiekty i wyposażenie są ważne. Ale rozwój wydziału to przede wszystkim zasługa ludzi, którym gratuluję determinacji i pasji – mówił prof. Witold Gulbiński, prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej.

Owacjami na stojąco nagrodzono współtwórcę wydziału i byłego rektora uczelni profesora Jana Filipkowskiego, którego dziełem jest m.in. projekt zadaszenia koszalińskiego amfiteatru. Listy gratulacyjne odebrali także inni zasłużeni dla uczelni i wydziału naukowcy: były prorektor prof. Szymon Pałkowski oraz profesor Józef Malej, który jest m.in. współtwórcą kierunku Inżynieria Środowiska.

Czterech pracowników naukowych odebrało dyplomy potwierdzające uzyskanie kolejnych stopni naukowych w obszarze i w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo. To dr. hab. Monika Matuszkiewicz oraz dr hab. inż. Jacek Domski, profesor Politechniki Koszalińskiej, a także dr inż. Marek Ziarkiewicz i dr inż. Maciej Król.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody 7 laureatom konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w roku akademickim 2017/2018. Wyróżnienia otrzymało 9 autorów prac dyplomowych. Nagrodę specjalną Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odebrał mgr inż. Bartosz Klimów za pracę „Analiza systemów przeciwpożarowych w bazach paliw. Projekt wybranej instalacji przeciwpożarowej w bazie paliw”. Gratulacje odebrali także promotorzy nagrodzonych prac.

Podczas obchodów był też czas na życzenia i gratulacje od zaproszonych gości. Prof. Zygmunt Meyer, były marszałek województwa zachodniopomorskiego i wieloletni przewodniczący rady zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przytaczając motto niedawnych uroczystości z okazji 200-lecia pokrewnej brytyjskiej izby („inżynierowie budownictwa kształtują społeczność lokalną”) podkreślił wkład absolwentów koszalińskiej uczelni w rozwój regionu.

W drugiej części uroczystości wykład okolicznościowy wygłosił prof. Paweł Łukowski z Politechniki Warszawskiej.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl