Biblioteka
Politechniki Koszalińskiej

BAZY ONLINE

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17 p.19, tel. 94-34-78-453.

Tytuł Info Dziedzina Typ bazy
Agro nauki przyrodnicze, rolnicze, leśne i weterynaryjne bankowość, finanse, zarządzanie
alebank.pl bankowość, finanse, zarządzanie pełnotekstowa
Baspaw spawalnictwo bibliograficzno-abstraktowa
BazEkon ekonomia bibliograficzno-abstraktowa
BazHum nauki humanistyczne i społeczne bibliograficzno-abstraktowa
BazTech nauki ścisłe i techniczne bibliograficzno-abstraktowa
BazTOL nauki techniczne przewodnik po zasobach
CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki interdyscyplinarna pełnotekstowa
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie sztuka, architektura pełnotekstowa
DOAB interdyscyplinarna pełnotekstowa
DOAJ interdyscyplinarna pełnotekstowa
Ebsco interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Elsevier - serwer wydawcy interdyscyplinarna pełnotekstowa
E-mentor e-edukacja, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem pełnotekstowa
Espacenet patenty bibliograficzna
IBUK libra nauki ekonomiczne, biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, informatyka pełnotekstowa - KSIĄŻKI
INFONA interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
Instytut Badawczy Dróg i Mostów budownictwo portal informacyjny
Instytut Rozwoju Miast i Regionów planowanie przestrzenne, urbanistyka portal informacyjny
Instytut Techniki Budowlanej budownictwo portal informacyjny
LEX prawo, ustawodawstwo pełnotekstowa
Nature nauki przyrodnicze, inżynieryjne oraz (rzadziej) ścisłe i ekonomiczne pełnotekstowa
Ochrona Środowiska Ochrona środowiska pełnotekstowa
ORCID interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
ProQuest Central nauki techniczne, medyczne, biologiczne, humanistyczne pełnotekstowa (Wydział Humanistyczny)
RePEc ekonomia i nauki pokrewne bibliograficzno-abstraktowa
Science nauki techniczne, medyczne, biologiczne, humanistyczne pełnotekstowa
Scopus interdyscyplinarna abstraktowa
SIGMA-NOT interdyscyplinarna pełnotekstowa
SIGŻ przemysł spożywczy, rolnictwo, leśnictwo bibliograficzna
SpringerLink - serwer wydawcy interdyscyplinarna pełnotekstowa
Web of Science interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
Wiley Online Library nauki ścisłe pełnotekstowa
wnp.pl BUDOWNICTWO budownictwo portal informacyjny

Legenda

- Informacje nt. bazy

- Baza dostępna dla użytkowników zarejestrowanych w bibliotece

- Instrukcje

- Dostęp z komputerów przyłączonych do sieci uczelnianej

- Open Access

- Lista czasopism z Impact Factor

Narzędzia wspomagające prace z e-źródłami