Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Studenckie Koło Naukowe „proLOG”

Studenckie Koło Naukowe PROLOG to organizacja działająca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Działalność Koła Naukowego PROLOG koncentruje się na:

  • rozwijaniu zainteresowań naukowych oraz wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, w tym realizowaniu projektów o charakterze badawczych,
  • umożliwieniu wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
  • rozwijaniu innych form aktywności naukowej studentów związanych z ich zainteresowaniami związanymi z programem naukowo - dydaktycznym Katedry Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej,
  • rozwijaniu współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
  • promowaniu wyników działalności SKN PROLOG,
  • nawiązywaniu kontaktu z podmiotami gospodarczymi w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności,
  • organizacji i udziale w seminariach, konferencjach i innych projektach naukowych,
  • organizacji i udziale w przedsięwzięciach promujących wiedzę ekonomiczną, w tym logistyczną,
  • organizacji konkursu LOGISTYK PRZYSZŁOŚCI,
  • integracji środowiska studenckiego i naukowego.

 

Opiekun Koła: dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

Po więcej informacji zapraszamy na nasz funpage na Facebooku:

https://web.facebook.com/SKNprolog.koszalin