Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej

Studenckie Koło Naukowe LIDER

Studenckie Koło Naukowe LIDER - Organizacja studencka działającą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Głównym celem Koła jest pogłębianie wiedzy z zarządzania i marketingu oraz udział w licznych projektach, i konferencjach naukowych.


Działalność Studenckiego Koła Naukowego LIDER:

  • Przeprowadzanie badań dotyczących satysfakcji klientów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością oraz procesami w przedsiębiorstwach zakończonych publikacją artykułu naukowego w Zeszytach Naukowych Politechniki Koszalińskiej.
  • Organizacja gościnnych wykładów ekspertów z dziedziny zarządzania i marketingu.
  • Współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na Politechnice Koszalińskiej.
  • Udział w debatach i konferencjach naukowych.
  • Wyjazdy do innych ośrodków dydaktycznych w Polsce.

Opiekun Koła: dr Marcin Olkiewicz
 

Chcesz do nas dołączyć?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio w pokoju 525 A przy ulicy Kwiatkowskiego 6e.

Zapraszamy do współpracy!