Historia Filii


Geneza powstania WPD

Genezą powstania Wydziału i prowadzonego przez Wydział kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest rozwój sektora drzewno-meblarskiego oraz zastosowanie w nim nowych technologii wytwarzania i obróbki opartych o zautomatyzowane linie technologiczne. Kierunek ten powstał z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej, której dynamiczny rozwój w ostatnich latach sprawia, że Polska staje się światowym liderem w tej dziedzinie.

Powstanie Wydziału Przemysłu Drzewnego zostało zapoczątkowane podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy: Politechniką Koszalińską, Burmistrzem Miasta Szczecinek, Starostą Powiatu Szczecineckiego, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kronospan Szczecinek Spółka z o.o.