WYDAWANIE DYPLOMÓW 
ul. Śniadeckich 2 / pokój 18 A
tel. 94 34 78 615 

Wieslawa Mika - specjalista
wieslawa.mika@tu.koszalin.pl

Anna Paciocha - starszy specjalista
anna.paciocha@tu.koszalin.pl


ODBIÓR DYPLOMÓW
ul. Śniadeckich 2 / pokój 18 A

poniedziałek 10:00 -14:00
piątek 10:00-14:00


Przed odbiorem dyplomu, uprzejmie prosimy o rozliczenie się w dziekanacie odpowiedniego wydziału (odbiór świadectwa dojrzałości, indeksu).
W przypadku trudności ze stawieniem się po odbiór dyplomu w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny:
tel.: 94 3478 615
 

Telefony do biura poszczególnych wydziałów:

JEDNOSTKA

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

WILŚiG

94 347 85 10

94 347 85 15

WM

94 347 84 40

94 347 83 30

WEiI

94 347 87 14

94 347 87 04

WNE

94 343 91 05

94 343 91 04

WAiW

94 347 82 14

 

WTiE

94 348 65 52

94 348 65 53

WH

94 34 39 199 - filologia

94 34 39 108
– dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

94 34 39 142

- europeistyka

 

94 34 39 199 - filologia

94 34 39 108
– dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

94 34 39 142

- europeistyka