Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dział zamówień

ul. Śniadeckich 2 blok A
75-453 Koszalin
 

 

Kierownik  Działu
 

mgr Adam Brzycki
ul. Śniadeckich 2 blok A pok. 403
tel. (094) 34 78 650  /682
e-mail: adam.brzycki@tu.koszalin.pl

Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Śniadeckich 2 blok A fax (094) 34 78 636
e-mail: szp@tu.koszalin.pl


mgr Anna Łuczak
ul. Śniadeckich 2 blok A pok. 417
tel. (094) 34 78 636

e-mail: anna.luczak@tu.koszalin.pl

 

mgr Katarzyna Kujawska

ul. Śniadeckich 2 blok A pok. 417

tel. (094) 34 78 635

e-mail: katarzyna.kujawska@tu.koszalin.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Anna Łuczak (SZP-1), Katarzyna Kujawska (SZP-2)
ul. Śniadeckich, blok A, pok. 417
tel. (094) 34 78 637 lub (094) 34 78 635
e-mail: szp@tu.koszalin.pl
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargów: od 08:00 do 15:00

Sekcja Zaopatrzenia
ul. Śniadeckich 2 blok A
fax (094) 34 78 649
 

mgr Anna Zielińska
ul. Śniadeckich 2 blok A pok. 401
tel. (094) 34 78 648
e-mail: anna.zielinska@tu.koszalin.pl

 mgr inż. Piotr Zaczek
ul. Śniadeckich 2 blok A pok. 402
tel. (094) 34 78 647
e-mail: piotr.zaczek@tu.koszalin.pl

Władysław Ładowski
ul.Śniadeckich 2 blok A pok.402
tel. (094) 34 78 649
e-mail: wladyslaw.ladowski@tu.koszalin.pl

Centralny Rejestr Środków Trwałych
Realizacja Umów

mgr Karolina Banasiak
ul. Śniadeckich 2 blok A pok. 401
tel. (094) 34 78 646

e-mail: karolina.banasiak@tu.koszalin.pl

                     

 

Zakres działań Działu Zamówień

1) przyjmowanie i rejestracja zapotrzebowań zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Uczelni na dostawy towarów i usług;

2) dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulaminów Uczelni;
3) opisywanie faktur za zakupione towary, usługi, ich właściwa klasyfikacja, określenie sposobu realizacji zakupu, źródła finansowania, zgodności z Ustawą i zapotrzebowaniem, przekazywanie zaopiniowanych i zaewidencjonowanych faktur do Kwestury;
4) składanie reklamacji w przypadku otrzymania towarów niezgodnych ilościowo i jakościowo ze złożonymi zamówieniami;
5) prowadzenie niezbędnej korespondencji z kontrahentami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

6) współpraca przy opracowywaniu planów zakupów towarów, usług przez jednostki organizacyjne Uczelni;
7) określanie trybu realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
8) przeprowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
9) prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami;
10) administrowanie umowami będącymi efektem udzielenia zamówień publicznych oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
11) prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych,
12) terminowe przekazywanie sprawozdawczości  do Urzędu Zamówień Publicznych;

13) ewidencja środków trwałych na Uczelni, zmianę miejsca użytkowania środków trwałych na Uczelni, likwidacja środków trwałych na Uczelni, klasyfikacja środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów;

14) realizacja umów, organizowanie odbiorów technicznych, kontrolowanie i koordynowanie terminów dostaw.

 

Postępowania przetargowe znajdują się w zakładce BIP na stronie głównej

 

 

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl