ERASMUS UNIVERSITY CHARTER

 

 

Komisja Europejska nadała Politechnice Koszalińskiej Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) uprawniającą do uczestnictwa
w programie Erasmus+ w latach 2014 - 2020 (
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en)