Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Narzędzia finansowania

                                                                                                                                                                                               

 

Narzędzia finansowania w ramach 7 Programu Ramowego


1. Projekty współpracy (collaborative projects)
Wspieranie projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu rozwój nowoczesnej wiedzy, nowych technologii, produktów lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów może zmieniać się w zależności od dziedziny i tematu. Projekty mogą obejmować konkretne działania badawcze o małej lub średniej skali lub projekty o większych rozmiarach, które mobilizują znaczną ilość zasobów przeznaczonych na osiągnięcie określonego celu.


2. Sieci doskonałości (networks of excellence)
Wspieranie wspólnych programów badań, wdrożonych przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie, prowadzonych przez grupy badawcze w ramach współpracy długookresowej. Wdrażanie wspólnych programów będzie wymagało formalnego zobowiązania organizacji łączących część swoich zasobów i działań.


3. Działania koordynacyjne i wspierające (coordination/suport actions)
Wspieranie działań mających na celu koordynację i wsparcie działań badawczych i polityk (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace badawcze, konferencje, itd.). Działania te mogš także być wdrażane w inny sposób niż zaproszenie do składania wniosków.


4. Wsparcie na rzecz badań pionierskich
Wspieranie projektów prowadzonych przez indywidualne zespoły badawcze. System ten służy głównie do wsparcia inspirowanych przez naukowców "odkrywczych" projektów badawczych finansowanych w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.


5. Wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery naukowców
Wspieranie kształcenia i rozwijanie kariery naukowców, w szczególności wykorzystywane do realizacji działań Marie Curie.


6. Badania na rzecz określonych grup (zwłaszcza MŚP)
Wspieranie projektów badawczych, w ramach których większa część badań prowadzona jest przez uniwersytety, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne, na korzyść szczególnych grup, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw lub zrzeszeń małych i średnich przedsiębiorstw.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl