Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Struktura

                                                                                                                                                                                               

 


7. Program Ramowy składa się z 4 głównych programów szczegółowych:


1. Współpraca (Cooperation)
Będzie organizowana między uniwersytetami, przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i władzami publicznymi w całej Unii Europejskiej (jak również z resztą świata). Ma ona na celu objęcie przez Unię Europejską pierwszeństwa w kluczowych obszarach nauki i technologii. Program obejmuje całą gamę działań badawczych, prowadzonych we współpracy międzynarodowej.

W ramach Współpracy przewidziano 9 priorytetów tematycznych

 • zdrowie
 • żywność, rolnictwo i biotechnologia
 • technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK)
 • nanonauki, nanotechnologie, inżynieria materiałowa i technologie nowych produktów
 • energia, środowisko (włącznie ze zmianami klimatycznymi)
 • transport (wraz z aeronautyką)
 • nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
 • badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej2. Pomysły (Ideas)
Program ten ma na celu pobudzenie kreatywności i dążenie do doskonałości w dziedzinie badań europejskich poprzez finansowanie działań dotyczących badań podstawowych i interdyscyplinarnych.


3. Ludzie (People)
Program ten dotyczy wzmocnienia potencjału ludzkiego w nauce i badaniach (jakościowego oraz ilościowego). Zadaniem programu jest zwiększenie możliwości rozwoju kariery i mobilności naukowców Unii Europejskiej. Ma on zachęcić naukowców do pozostania w Europie lub do przyjazdu do Europy. Cel ten wzmocni istniejące działania programu Marie Curie.4. Możliwości (Capacities)
Zadanie to będzie polegać na pełnym wykorzystaniu możliwości badawczych UE poprzez rozwinięte infrastruktury badawcze, współpracę regionalną i innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dodatkowo w ramach 7 PR realizowane będą zadania związane z JRC oraz EURATOM

Wspierane będą bezpośrednie działania naukowe i technologiczne nienależące do obszaru badań jądrowych prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej Research Centre - JRC).

JRC ma na celu pomóc w zwiększeniu skuteczności i zwiększeniu znaczenia postaw naukowych przy tworzeniu polityk wspólnotowych, poprzez wsparcie technologiczne i naukowe. Badania, których prowadzeniem zajmuje się JRC będą koordynowane tymi, które określone są w ramach programu WSPÓŁPRACA. Na wsparcie ze strony JRC będą mogły również liczyć kraje kandydujące a także nowe kraje członkowskie.

Priorytetowe dziedziny aktywności JRC będą obejmowały następujące obszary: zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, żywność, energia, transport, chemikalia, metody badań alternatywne wobec testów na zwierzętach, polityka badawcza, technologie informacyjne, materiały i metody referencyjne, biotechnologia, ryzyka, zagrożenia i skutki społeczno-gospodarcze.

Szczególnymi obszarami działalności JRC są:

 • Dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy
 • Solidarność i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami
 • Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
 • Europa jako światowy partner
EURATOM

Badania w programie obejmować będą dwa priorytety.

1. badania energii syntezy termojądrowej, którego celem jest rozwój wiedzy i technologii ITERa (http://www.iter.org) jako kierunku zmierzającego do stworzenia prototypu reaktora dla elektrowni, ma on stać się bezpiecznym, zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii.

2. rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, którego celem jest ustanowienie naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długo żyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększenie bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawa efektywności kosztowej energii jądrowej, zapewnienie społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektem promieniowania jonizującego.
Szczególnymi obszarami działalności są:

 • Zarządzanie odpadami radioaktywnymi
 • Systemy reaktorowe
 • Ochrona radiologiczna
 • Infrastruktura
 • Zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia
powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl