PUNKT KONTAKTOWY
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ
SUBREGION KOSZALIN

Uprzejmie informujemy, że przy Politechnice Koszalińskiej działa Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Punkt Kontaktowy przy PK obejmuje swoim zakresem wszelkie formy organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie zespołów naukowych subregionu Koszalina do aktywnego i skutecznego uczestniczenia we wszystkich programach             7 Programu Ramowego.

 Kontakt:

Tel. (094) 3478-617

e-mail: bpk@tu.koszalin.pl

 

Nadzór merytoryczny:

prof.nadzw. dr hab. inż Witold Gulbiński

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Biuro prowadzi:

mgr Maria Pelc

 


1. Podstawowe informacje

    Cele
    Struktura
    Budżet
    Narzędzia finansowania
    Kto może uczestniczyć
    Od czego zacząć

 

2. Terminarz konkursów

 

3. Granty na granty

 

4. Konkurs na niezależnych ekspertów oceniających wnioski

 

5. Konferencja/szkolenia

 

6. Informacje prawne

    Nowości w prawie
    Informacje podatkowe
    Informaje z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

7. Informacje finansowe

 

8. Doradztwo

    Online
    Konsultacje indywidualne

 

 

9. Polecane strony interentowe

 

10. Słowniczek terminów

 

11.  Archiwum