Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III,

 w ramach którego można skorzystać m.in. z:

- pomocy w zatrudnieniu,
- stażu rehabilitacyjnego,
- porad specjalistów,
- z Warsztatu Aktywizacji Zawodowej,
- Warsztatu z zakresu Rehabilitacji Społecznej,
- szkolenia zawodowego operatorów Wirtualnego Contact Center,
- doskonalenia zawodowego niewidomych masażystów,
- szkolenia zawodowego z transkrypcji.

Kursów:


- obsługi komputera,
- bezwzrokowych metod i technik pracy połączonych z nauką obsługi podstawowych urządzeń  domowych,
- obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego,
- samodzielnego poruszania się wspomaganego techniką nawigacji GPS,
- intensywnego kursu języka angielskiego przez Skype.

Do udziału w projekcie zachęcane są również osoby z rodziny, opiekunowie, przyjaciele. Mogą oni skorzystać z Warsztatów wspierających dla rodzin i opiekunów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami np. doradcą zawodowym, lekarzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą kontaktować się z Towarzystwem Opieki Nad Ociemniałymi pod numerami Tel. (22) 75-23-351, (22) 75-22-225, www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl