Informacje o godzinach otwarcia poszczególnych dziekanatów znajdują się w poniższych załącznikach: