Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

     Politechnika Koszalińska to uczelnia nowoczesna, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Wśród nich mieszczą się także starania o uczynienie z niej środowiska sprzyjającego studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty Politechniki Koszalińskiej każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie ( m. in. nowoczesne windy z oznaczeniami przy klawiszach w alfabecie Braille'a, wygodne podjazdy do budynków, specjalnie przystosowane toalety ).

     W zależności od stopnia niepełnosprawności, która mogłaby utrudniać odbywanie zajęć, uczelnia stwarza możliwość odbywania zajęć według indywidualnej organizacji studiów. Decyzję w tej sprawie, na wnisek osoby z niepełnosprawnością, podejmuje Dziekan Wydziału, w uzgodnianiu z pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych. Dziekan, na wniosek osoby z niepełnosprawnością, powołuje dla niej opiekuna wydziałowego. Zadaniem opiekuna jest określenie i przedstawienie dziekanowi szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Oferta wsparcia:

- porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością,

- zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością -  specjalnie przygotowane mieszkanie oraz windy,

- pomoc asystentów osób z niepełnosprawnością,

- zajęcia z wychowania fizycznego w formie alternatywnej,

-specjalne przystosowanie stanowisk komputerowych, m.in. w bibliotece,

- wsparcie psychologiczne i edukacyjne,

- uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych,

- wspieranie procesu aktywizacji zawodowej,

- informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez Politechnikę Koszalińską, jak i inne instytucje.

Zarządzeniem nr 18/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej, z dnia 10 maja 2016 r., został wprowadzony Regulamin wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia ( załączony u dołu strony). Regulamin zawiera m.in. zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Koszalińskiej.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych:

mgr inż. Anna Paciocha

Dział Studencki Politechniki Koszalińskiej
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 602 A

tel. (094) 34 78 602, adres e-mail: anna.paciocha@tu.koszalin.pl

 

WAŻNE ADRESY
DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Zachodniopomorski
Aleja Powstańców Wielkopolskich 33 Szczecin
Telefon: (91) 35-09-700
Fax: (91) 482 79 36
Adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33
E-mail: szczecin@pfron.org.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOSZALINIE
Al. Monte Cassino 2
75-412 KOSZALIN
Centrala: (94) 316-03-00

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Koszalin

Anna Ginda
tel. 94 348-87-17
e-mail: anna.ginda@um.man.koszalin.pl
ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. 23
75-007 Koszalin


Miejski Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Podgórna 16,
- tel (94) 3419264, 3419 265 
- email: mzon@mopskoszalin.pl
Oddział ZUS
ZUS Koszalin Zakład Ubezpieczeń Społecznych
75-950 Koszalin
ul. Juliana Fałata 30
Tel.: (94) 348-55-00/01

Data publikacji : 13.07.2018 r.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl