Kolejna płaszczyzna współpracy naszej uczelni z przemysłem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ) dofinansuje zakup nowego wyposażenia badawczego i technologicznego Centrum badawczo-wdrożeniowego inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych na Politechnice Koszalińskiej.

Całkowity koszt realizacji projektu to 3,35 miliona złotych. RPOWZ dofinansuje go kwotą 2 milionów złotych. Kolejne inwestycje w infrastrukturę badawczą pozwolą uczelni na ściślejszą i efektywniejszą współpracę z przemysłem. Jak podkreśla prof. Witold Gulbiński, kierownik katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii na Wydziale Technologii i Edukacji, a równocześnie prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Koszalińskiej, partnerami uczelni są przede wszystkim firmy przemysłu narzędziowego i użytkujące narzędzia, w tym zajmujące się obróbką drewna.

– Nasze działanie polega na modyfikacji powierzchni narzędzi, aby podwyższyć ich trwałość – mówi naukowiec. – Można to osiągnąć poprzez azotowanie plazmowe i nanoszenie powłok przeciwzużyciowych.

Prof. Gulbiński dodaje, że współpraca z przemysłem nie jest łatwa. Przedsiębiorcy bywają nieufni, trzeba przekonać ich, że badania skutecznie wspierają postęp technologiczny. Współpraca ta jest jednak niezbędna. W przypadku koszalińskiej uczelni przynosi wymierne korzyści - zarówno studentom, jak i środowisku naukowemu.

W 2013 roku Politechnika Koszalińska utworzyła Centrum Transferu Technologii Próżniowo-Plazmowych, które umożliwia komercjalizację oraz przenoszenie na rynek technologii opracowanych przez naukowców. Centrum współpracuje obecnie z ponad 30 przedsiębiorstwami.

Wyposażenie narzędzi w powłoki odporne na ścieranie wielokrotnie przedłuża ich trwałość, co zmniejsza koszty produkcji. W tym obszarze politechnika realizuje kilka projektów badawczo-rozwojowych. Przykładowo: dla firmy AMP spod Świebodzina uczelnia wykonała badania hybrydowych nanopowłok w obróbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali.

Centrum badawczo-wdrożeniowe ma udoskonalić i poszerzyć ofertę badawczą i usługową uczelni w zakresie obróbki powierzchni, w tym obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plazmowej i nanoszenia powłok metodami PVD (nanoszenie substancji utwardzającej). Politechnika ma urządzenia do nanoszenia powłok metodami PVD oraz powłok diamentopodobnych na bazie węgla.

Równolegle uczelnia udoskonala zaplecze techniczne do badań wibroakustycznych, symulacji i modelowania procesów. W ramach projektu obecnie realizowane są trzy zadania. Pierwsze obejmuje zakup nowoczesnego dyfraktometru rentgenowskiego, który pozwoli na zaawansowaną analizę struktury wytwarzanych powłok. Drugie to zaprojektowanie i budowa hybrydowego urządzenia technologicznego do prowadzenia obróbki próżniowo-plazmowej powierzchni. Realizacja tego zadania odbędzie się przy współpracy z koszalińską firmą Tepro. Trzecie polega na zakupie zaawansowanego oprogramowania Comsol Multiphysics w wersji komercyjnej, które pozwoli Politechnice Koszalińskiej na świadczenie usługi modelowania zjawisk i procesów na zlecenie przemysłu.

Więcej: http://03-2018.biuletynrpo.wzp.pl/2018/12/18/eksperci-od-powlok/ www.rpo.wzp.pl