Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Pieniądze na rozwój uczelni

 

Prawie 12 milionów złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja projektu umożliwi poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej

Wniosek o dofinansowanie zgłoszony przez naszą uczelnię był odpowiedzią na konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni, organizowany w  ramach Ścieżki II, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oceny zgłoszonych wniosków dokonało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków o przyznanie dofinansowania. 28 z nich otrzymało ocenę pozytywną. Projekt Politechniki Koszalińskiej zdobył 98 punktów i znalazł się na 7. miejscu listy rankingowej.

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin wskazał wniosek Politechniki Koszalińskiej jako przykład właściwego dostosowania oferty uczelni do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych. W wywiadzie dla Radia Zet podkreślił, że w projekcie złożonym przez naszą uczelnię duży nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty, staże i praktyki dla studentów.

                A oto niektóre liczby, które świadczą o sukcesie:

- dzięki realizacji projektu 219 studentów Politechniki Koszalińskiej weźmie udział w stażach;

- 838 studentów zostanie objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;

- 511 studentów zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć warsztatowych, zorganizowane zostaną także szkolenia certyfikowane;

- odbędą się 74 wizyty studyjne;

- 553 studentów zostanie objętych wsparciem w postaci wizyt studyjnych u pracodawców;

- 65 studentów zostanie przyjętych na studia I i II stopnia na specjalizacje: przetwarzanie informacji, programowanie komputerów i sieci informatyczne, technologie internetowe i mobilne, zastosowania systemów baz danych oraz inżynieria testów oprogramowania;

- 5 wykładowców z zagranicy zostanie włączonych w prowadzenie programów kształcenia;

- 34 osoby zostaną objęte wsparciem w ramach programów studiów doktoranckich;

- 59 pracowników kadry dydaktycznej zostanie objętych wsparciem w zakresie procesu kształcenia;

- 250 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni zostanie objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią.

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl