PROGRAM WARSZTATÓW

Finansowanie projektów w 7PR

Prowadzenie:
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Politechnika Koszalińska

Tematyka:
dr inż. Halina Kocek
Punkt Kontaktowy 7.PR przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

27 maja 2008 r.

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, sala 109-1D

8.15 – 8.30

Rejestracja uczestników

8.30 – 8.40

Wprowadzenie
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska

8.40 – 9.50

Omówienie zasad finansowania projektów
obowiązujących w 7. Programie Ramowym WE
dr inż. Halina Kocek, IChPW

09.50 – 10.15

Przerwa kawowa

10.15 – 12.15

Warsztaty: kalkulacja budżetu projektu; obliczanie dofinansowania z KE; obliczanie płatności z KE
dr inż. Halina Kocek, IChPW

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warsztaty będą składały się zarówno z części merytorycznej jak i praktycznej. Omówione zostaną zagadnienia: zasady finansowania projektów obowiązujące w 7. PR, kalkulacja budżetu projektu (w tym: kategorie kosztów), obliczanie dofinansowania projektu przez KE oraz obliczanie płatności z KE.
Warsztaty skierowane są zarówno do tych osób, które już realizują projekty lub są na etapie pisania wniosku, jak również do osób zajmujących się sprawami finansowymi z ramienia Uczelni, projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.
Organizatorzy zapewniają materiały, kalkulatory oraz poczęstunek. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, uprzejmie proszę o możliwie najpilniejsze potwierdzenie udziału w szkoleniu. Bliższe informacje i zapisy: Mirosława Pilewska-Markiewicz, Ludmiła Kawczyńska, Andrzej Markiewicz; tel. (094)3478-626, (094)3478-627; (094)3478-616; fax. (094)3460374;
e-mail: mmarkiew@tu.koszalin.pl; ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl; amarkiew@tu.koszalin.pl;
www:
http://www.7PR.tu.koszalin.pl